وام فنی و حرفه ای

وام فنی و حرفه ای | دریافت تسهیلات خود اشتغالی | وام کارآفرینی | وام اشتغال | تسهیلات اشتغال | صندوق کارآفرینی امید

گواهینامه فنی و حرفه ای
گام اول برای دریافت وام با مدرک فنی و حرفه ای

 دریافت مدرک از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  می باشد، و مسیر رسیدن به این مدرک ثبت نام در مراکز آموزشی مورد تایید این سازمان می باشد .

افرادی که تصمیم به راه اندازی یک گسب و کار را دارند ، می توانند با گذراندن دوره های مهارتی  در در آموزشگاه پیشکسوتان هم موفق به کسب مهارت در یک رشته خاص شوند و هم میتوانند برای دریافت تسهیلات کارآفرینی و خود اشتغالی اقدام نمایند.

در ادامه با نحوه دریافت وام فنی و حرفه ای و تسهیلات با مدرک فنی و حرفه ای بطور کامل آشنا خواهید شد.

گروههای هدف در پرداخت این نوع از تسهیلات غالباً جوانان جویای کار و بیکاران هستند و که موفق به دریافت گواهینامه های مهارتی شده اند و این قابلیت را دارند تا کارآفرین بوده و بنگاههای اقتصادی خود را ایجاد کنند اما با کمبود نقدینگی و سرمایه مواجه هستند . صندوق با برقراری نظام شناسایی، بررسی اهلیت و اعتبار سنجی نسبت به حمایت از طرحهای ارایه شده از سوی این قبیل افراد تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه اقدام می نماید.
اولویت های مقرر در پرداخت تسهیلات به فارغ التحصیلان دارای مهارت های فنی و حرفه ای، ساکنین در مناطق محروم و زنان سرپرست خانواده که دارای حداقل ۲۰% توانایی مالی در مشارکت جهت اجرای طرح باشند قرار گرفته است.

شرایط لازم برای دریافت تسهیلات اشتغال شامل دو بخش عمومی و اختصاصی

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(برای آقایان)
 3. عدم استفاده قبلی از تسهیلات اشتغال صندوق کارآفرینی امید
 4. بیکار بودن یا اشتغال به صورت شاگردی/ کارگری در یک کسب و کار خوداشتغالی و در هر صورت نداشتن بیمه ی اشتغال تبصره- در صورت داشتن بیمه کارفرمایی و اجباری باید بیمه حذف و یا تبدیل به بیمه خویش فرمایی گردد.
 5. داشتن مجوزهای مورد نیاز طرح از مراجع ذیصلاح.
 6. عدم اشتغال در دستگاههای دولتی و عدم دریافت حقوق باز نشستگی و نیز عدم اشتغال در شرکتها و موسسات غیر دولتی در زمان دریافت تسهیلات.
 7. دارا بودن حداقل سن ۱۸ و حداگثر ۵۰ سال.
 1. عدم تناقض کسب و کار متقاضی با سبد کسب و کارهای اعلام شده برای منطقه – استان، شهرستان، بخش، شهر يا روستا
 2. سکونت در محل اجراي طرح.
 3. عدم اشتغال به تحصيل تمام وقت.
 4. لزوم داشتن مدارک تحصيلي و مهارتی مرتبط با کسب و کار پيشنهادی از دانشگاه ها و مراکز آموزش دولتی و يا خصوصی مورد تاييد دولت ( وزارت علوم و سازمان آموزش فنی و حرفه ای) و يا گواهی سابقه تجربی معتبر به تاييد کارفرما
 5. زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست. پرداخت تسهيلات به زنانی که همسرشان شاغل می باشند ممنوع است (باستثنای کارآفرينان دارای ايده های نو)
 6. داشتن ايده براي شروع فعاليت.
 7. داشتن توانايی مديريت برای اداره کسب و کار
 1. انواع درخواستهای متقاضیان به دوبخش درخواستهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی میشود. در خواستهای مستقیم مربوط به افرادی است که راسا به صندوق مراجعه نموده و نسبت به تحویل در خواست و مدارک مورد نیاز به صندوق اقدام و یا در سایت ثبت نام می نمایند و درخواستهای غیر مستقیم، متقاضیان معرفی شده از طریق نهادهای مختلف می باشند که با عقد تفاهم نامه با صندوق همکاری می کنند و نیز افراد معرفی شده از طرف مقامات( سفرهای استانی هیات دولت و سایر مقامات کشوری و استانی.(

کسب و کار خانگی : آن دسته از فعاليت هايی است که توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب يک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گيرد و منجر به توليد خدمت يا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسکونی می گردد. سقف اين تسهيلات صندوق در اين حوزه ۵۰ ميليون ريال است.

خويش فرمايی و خود اشتغالی: نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و مي تواند علاوه برخود برای افراد ديگری نيز ايجاد اشتغال کند. در صورتيکه اين کسب و کار برای خود مالک/ مدير و يک شاگرد ايجاد شغل نمايد، از نوع خود اشتغالی خويش فرمايی می باشد  سقف تسهيلات صندوق در اين حوزه ۱۵۰ ميليون ريال است.  

کارفرمايی: نوعی از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و علاوه بر خود برای افراد ديگری نيز ايجاد اشتغال می نمايد. چنانچه برای افرادی ديگر بعنوان کارگر نيز ايجاد اشتغال بنمايد، از نوع کارفرمايی خواهد بود. در اين نوع اشتغال، دو يا چند نفر می توانند در قالب اشخاص حقوقی بصورت شراکتی يا تعاونی نسبت به راه اندازی يک کسب وکار مبادرت نمايند.

کارآفرينی : به فعاليت هايی کارآفرينی گفته می شود که منجر به ارائه کالاهای جديد يا ارائه روش جديد در فرآيند توليد يا گشايش بازاری تازه، يافتن منابع جديد يا ايجاد هرگونه تشکيلات جديد در زمينه صنعت، خدمات و کشاورزی میشود. کارآفرين می بايد صاحبان سرمايه را در خصوص مطلوبيت نوآوری خويش متقاعد سازد.

تعاونى: يك اجتماع مستقل از افرادى است كه به طور داوطلبانه براى رفع نيازها و آرمان هاى مشترك اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود به وسيله يك بنگاه اقتصادى با مالكيت مشترك و نظارت مردمى گرد هم مى آيند.

  • حداکثر تسهیلات پرداختی به مشاغل خانگی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال می باشد.
  • حداکثر تسهیلات پرداختی به مشاغل خویش فرمایی و خود اشتغالی تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال می باشد.
  • مدت باز پرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب دوره سازندگی و تنفس برای کلیه طرحها اعماز: تولیدی، خدماتی و خانگی حداکثر ۵ سال تعیین می گردد.
  • تسهیلات صندوق بسته به نوع کسب و کار به صورت ماهانه، فصلی(سه ماهه) و سالانه با اقساط برابر قابل تقسیط می باشد.
  • دوره تنفس و سازندگی برای مشاغل خانگی حداکثر ۳ ماه، خویش فرمایی ۴ ماه می باشد.
   تبصره: دوره تنفس برای تقسیط فصلی حداکثر سه ماه و تسهیلات با دوره های تقسیط سالانه فاقد دوره ی تنفس است.
  • تسهیلات صندوق بصورت قرض الحسنه بوده و نرخ کارمزد آن ۴ درصد است.

  تبصره: کارمزد دوره ی تنفس و فواصل پرداخت های مرحله ای در زمان پرداخت وام اخذ می شود و اصل وام و کارمزد دوره ی باز پرداخت به تعداد اقساط تقسیم و بورت اقساطی وصول می گردد.

 1. تضمینات مورد قبول برای پرداخت تسهیلات صندوق به شرح زیر می باشد:
  تضمینات مورد نیاز برای تسهیلات به ازای هر ۵۰ میلیون ریال یک نفر ضامن کارمند رسمی دارای گواهی کسر حقوق و یا معادل آن مطابق دستور العمل صندوق

  • اخذ چک و سفته معادل ۱۵۰ درصد تسهیلات اعطایی.

  تبصره: ظهر چک و سفته می بایست توسط ضامنین امضاء گردد

 1. شماره شعبه مرکزی : ۶۴۳۷۱۰۴۵ الی ۴۸

  مرکز ارتباطات مردمی : ۶۴۳۷۱۱۰۷-۶۴۳۷۱۳۵۷
  مرکز تلفن : ۶۴۳۷۰
  پیام گیر صوتی : ۶۴۳۷۱۳۵۸
  فکس روابط عمومی : ۶۶۴۸۴۵۸۴
  کد پستی : ۱۴۱۶۸۹۳۹۳۱
  نشانی : تهران – خیابان آیت ا… طالقانی – بین میدان فلسطین و خیابان شهید سرپرست – پلاک ۵۱۸

 2. تلفن تماس میز امداد :  ۶۴۳۷۰ – داخلی ۳

نظارت عبارت است از پايش عملکرد دريافت کننده تسهيلات از نظر اجرای تعهدات مندرج در مدارک مرحله بررسی در خواست و قرارداد فی ما بين (صندوق و فرد) در طول دوره قرارداد که در اشکال زير انجام می گيرد

 • نظارت اوليه
 • نظارت ادواری
 • نظارت بصورت فصلی.
نمونه هایی از حمایت های صندوق کارآفرینی امید |  وام اشتغال | وام فنی و حرفه ای | تسهیلات خود اشتغال