نمونه کار طراحی لباس

نمونه کار طراحی لباس دانشجویان

در دوره‌های طراحی مد و لباس پیشکسوتان فرا می‌گیرید که ایده‌هایی که در ذهن‌تان در رابطه با نمونه کار طراحی لباس شکل می‌گیرد را همانند نمونه کار دانشجویان ما به راحتی و با مهارت بالا بر روی کاغذ ترسیم کنید.

آموزش طراحی مد آموزشگاه طراحی لباس پیشکسوتان با اصول و مبانی طراحی، طراحی آناتومی، طراحی فیگوراتیو اندام و صورت، طراحی تناسبات طولی و عرضی اندام شروع می‌شود تا نمونه کار دانشجویان ما مبنی بر خلاقیت ذهنی و اصول استاندارد دوره طراحی لباس باشد.

نمونه کار طراحی لباس خانم فریال رمضانی

نمونه کار طراحی لباس خانم حمیده شریفی

نمونه کار طراحی لباس خانم مینا میزبانی

مطالب مرتبط
    Call Now Button24ساعته پاسخگو شما هستیم