آموزش طراحی معماری داخلی درجه1 ( پیشرفته )

آموزش طراحی معماری داخلی

آموزش طراحی معماری داخلی پیشرفته | طراحی معماری داخلی درجه1 | آموزش طراحی داخلی

آموزش طراحی داخلی
آموزش طراحی داخلی

طراحی معماری داخلی درجه1 چیست؟

طراح معماری داخلی درجه1 كسی است كه علاوه بر گذراندن دوره طراح معماری داخلی درجه2 سـاختمان از عهده انجام طراحی معماری داخلی، ترسیم نقشه های مربوط به فضاهای داخلـی سـاختمان ، ترسـیم نقـشه های اجرایی مبلمان، رسم رنگی پرسپكتیوهای احجام مختلـف مـشخص و احجـام نامـشخص ، رسـم رنگـی پرسپكتیو سرویس ها، پلكان و لوازم داخلی ساختمان و ماكت سازی نیز برآید.

اگر میخواهید بدانید چگونه میتوانید یک طراح معماری داخلی حرفه ای باشید پس با ما همراه باشید ما در این مطلب به شما می گوییم چگونه در این رشته با آموزش طراحی داخلی آشنا شوید چه مهارتی هایی را در این رشته خواهید آموخت آموزشگاه پیشکسوتان با بیش از 30 سال تجربه آموزشی در رشته طراحی معماری داخلی به جرات یکی از بهترین مراکز در آموزش طراحی داخلی و با معماری داخلی می باشد.

شایستگی های دوره آموزش طراحی معماری داخلی پیشرفته با ارائه مدرک بین المللی فنی و حرفه ای

توانایی طراحی معماری داخلی

 • آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات در طراحی معماری داخلی
 •  آشنایی با انواع مبلمان و سبكهای مختلف آن
 • شناسایی كمپوزیسیون و تعادل
 •   شناسایی فرم و حجم
 • شناسایی تقارن و مقاومت
 •  شناسایی ریتم و زیبایی
 •   شناسایی حركت و سیركولاسیون
 •  شناسایی استانداردهای مبلمان
 •  شناسایی نور و روش نورپردازی
 •  شناسایی طراحی عناصر مبلمان طراحی انواع تخت خواب
 •   طراحی كتابخانه دیواری و تخت دیواری
 •   طراحی انواع ویترین
 •   طراحی كابینت
 •   طراحی انواع نیمكت
 •   طراحی انواع صندلی
 •   طراحی انواع میز
 •   طراحی انواع دكورهای فانتزی
 •   طراحی رامپ
 •   طراحی پلكان
 •   طراحی انواع درب و پنجره
 •   شناسایی اصول طراحی معماری داخلی ساختمان

توانایی ترسیم نقشه های مربـوط بـه فـضاهای داخلی ساختمان اعم از پلان ها، نماها و برش ها

 •  آشنایی به نقشه های مبلمان
 •  شناسایی مصالح و كاربرد آنها
 •  تعریف رنگ كیفیت رنگها
 • درخشندگی
 •   تفاوت رنگ
 •   رنگهای سرد و رنگهای گرم
 •   سیاه و سفید
 •  تك رنگ و چند رنگ هماهنگی رنگها
 •    تفاوت ته رنگ
 •  تفاوت كمی
 •  تفاوت كیفی
 •  تفاوت مكمل
 •  تفاوت همزمان تفاوت سردی و گرمی رنگها
 •  آشنایی با تعبیرهای ذهنی رنگ
 • آشنایی با مكان و رنگ
 •  آشنایی با مصالح عایق صوت، نور، حرارت و رطوبت انواع كف پوشها  
 •  پلاستو فوم
 •  چوب و كاربرد آن مقوا و كاربرد آن فلزات و كاربرد آنها
 •  كاغذهای پوششی چسب ها  
 •  آشنایی با وسایل نقشه كشی معماری داخلی و كاربرد آنها
 •  قلم موهای آبرنگ و رنگ روغن
 •   وسایل پاشیدن رنگ ،  ایربراش اسپری و پیستوله  تخته شاسی و سه پایه
 •  جعبه راپید رنگی و مركب های رنگی وسایل برش انواع مقوا  
 •  شناسایی حفظ و نگهداری وسایل نقشه كشی معماری داخلی
 •   شناسایی روابـط فـضاهای داخلـی سـاختمان هـای مـسكونی ، اداری و تجاری یك از فضاهای داخلی در انواع ساختمانها و استاندارد ابعـاد
 •  كاربرد هر هركدام از آنها
 •   شناسایی رنگ آمیزی نقشه ها و تهیه نقشه های رنگی
 •  شناسایی اصول ترسیم نقشه های مربوط به فضاهای داخلـی سـاختمان اعم از پلان ها، نماها و برش ها

شناسایی ساختمان مبلمان و مصالح مربوط به مبلمان

 •  شناسایی موارد استفاده و استانداردهای انواع مبلمان – میز – صندلی – تخت خواب – كتابخانه – ویترین كابینت – نیمكت – فایل – رامپ – پلكان
 •  شناسایی موارد استفاده انواع دكورهای تزئینـی فـانتزی و ترسـیم نقـشه های اجرایی مربوطه
 •  شناسایی انواع درب و پنجـره و تزئینـات سـاختمانی داخـل سـاختمان و اصول رسم نقشه های اجرایی آنها
 •  شناسایی فضاهای مختلف سـاختمان و اصـول ترسـیم پلانهـا ، نماهـا ، برش ها و جزئیات اجرایی آنها
 •  آشنایی با انواع یراق آلات و كاربرد آنها
 •  شناسایی ترسیم و كاربرد اتصالات
 •  شناسایی اصول نقـشه هـای اجرایـی مبلمـان اعـم از پلانهـا ، نماهـا و جزئیات

توانایی رسم رنگی پرسپكتیو احجام به طریقه یك نقطه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای

 • شناسایی رسم رنگی استوانه در پرسپكتیو یك نقطه ای ، دو نقطـه ای و سه نقطه ای با محورهای قائم و افقی
 • شناسایی رسم رنگی منشور در پرسپكتیو یـك نقطه ای ، دو نقطـه ای و سه نقطه ای با محورهای قائم و افقی
 • شناسایی رسم رنگی هرم در پرسپكتیو یك نقطه ای ، دو نقطه ای و سـه نقطه ای با محورهای قائم و افقی
 • شناسایی رسم رنگی مخروط در پرسپكتیو یك نقطه ای ، دو نقطـه ای و سه نقطه ای با محورهای قائم و افقی
 • شناسایی اصول رسم رنگی پرسپكتیو احجام به طریقه یك نقطـه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای
 • توانایی رسم رنگی انواع پرسپكتیو سرویس هـا و پلكـان و لوازم داخلی ساختمان
 • شناسایی اصول رسم رنگی انواع پرسپكتیو سرویس ها و پلكـان و لـوازم داخلی ساختمان

توانایی ترسیم پرسپكتیو یك نقطه ، دو نقطـه و سـه نقطـه احجام نامشخص

 •   شناسایی رسم پرسپكتیو كاوالیه از احجام نامشخص
 •  شناسایی رسم پرسپكتیو دی متریك از احجام نامشخص
 •   شناسایی رسم پرسپكتیو ایزومتریك از احجام نامشخص
 •   شناسایی اصول ترسیم پرسپكتیو یك نقطه ، دو نقطه و سه نقطه ای از احجام نامشخص

آشنایی با مفهوم ماكت سازی و كاربرد آن در معماری داخلی

 •  آشنایی با وسایل و مواد ماكت سازی – اسكالپر – وسایل برش – هویه برش پلاستوفوم و پلاستیك – اره كمانی و قسمتهای مختلف آن – اره مویی – سه لایی – سمباده و انواع آن – چوب ساب و انواع آن  – دریل و انواع مته مورد استفاده – شیشه –  پشم شیشه – چمن مصنوعی
 •  شناسایی مواد و ساخت بتونه  – روغن بذر و جلا – سینكا
 •  شناسایی اصول ساخت اجزاء ماكت
 •   شناسایی اصول تهیه نقشه ماكت
 •  شناسایی اصول برش مصالح ماكت
 •   شناسایی اصول چسب كاری ماكت
پرسش و پاسخ های متداول در حرفه طراحی معماری داخلی پیشرفته  

با سلام
دوره آموزشی در طی 8 ماه هر هفته یک جلسه هر جلسه سه ساعت

 • با سلام

  بله ، پس از گذراندن دوره ی آموزشی مدرک آموزشگاه که مورد تایید سازمان فنی حرفه ای نیز هست برای شما صادر می گردد.

با سلام

مدرک آموزشگاه در داخل کشور دارای اعتبار می باشد ولی چنانچه قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید و مدرک بین المللی نیاز دارید ، آموزشگاه شما را برای گرفتن مدرک مورد نیاز به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می کند.

گواهینامه فنی و حرفه ای

گواهینامه فنی و حرفه ای

با سلام

بله آموزشگاه دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای می باشد و شما می توانید در سایت فنی حرفه ای استعلام آموزشگاه پیشکسوتان را دریافت کنید

 • با سلام

  برای دوستان شهرستانی دوره های خصوصی بهتر می باشد زیرا مدت زمان و ساعت برگزاری کلاس با کاراموزان عزیز هماهنگ می شود و فشرده تر هستند.

 • با سلام

  خود آموزشگاه خوابگاه مستقل ندارد ولی با چند خوابگاه همکاری می کند و کاراموزان را با قیمت مناسب به خوابگاه های مربوطه معرفی می کند.

 • با سلام

  بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط مترو  تجریش ، و استفاده از تاکسی یا اتوبوس به سمت میدان قدس و میدان تجریش

  کلیک کنید برای مسیریابی 

با سلام

بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.

 
مطالب مرتبط
  Call Now Button24ساعته پاسخگو شما هستیم