آموزش طراحی لباس زنانه | با اعطا مدرک فنی و حرفه ای

طراحی لباس زنانه

طراحی لباس زنانه | آموزش طراحی لباس زنانه | مدرک بین المللی فنی و حرفه ای

طراحی لباس زنانه شغلی برای آینده
طراحی لباس زنانه شغلی برای آینده

طراحی لباس زنانه چیست؟

طراحی لباس زنانه یكی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاك است كه شایستگی هایی از قبیل طراحی آناتومی اندام زنانه، طراحی لباس زنانه، رنگ آمیزی مدل های لباس زنانه، طراحی بافت های پارچه و طراحی لباس اندام های ویژه را در بر میگیرد، در ضمن این شغل با مشاغل طراح لباس شب و عروس، راسته دوز، خیاط زنانه، مانتودوز، پارچه فروش و تولید كنندۀ پارچه در ارتباط است.

ما در این دوره به شما خواهیم گفت چگونه حرفه طراحی لباس زنانه را با مجرب ترین مربیان این مهارت بیاموزید ، فنون و تکنیک های طراحی لباس را فرا بگیرید و آینده روشنی را برای خود رقم بزنید .

شایستگی های دوره آموزش طراحی لباس زنانه با ارائه مدرک بین المللی  فنی و حرفه ای
 • آشنایی انواع مداد طراحی با علامت اختصاری F،H،B ، HB
 • آشنایی با انواع کاغذ طراحی شامل کاغذهای : سفید تحریری ،گراف کاغذ کاهی
 • آشنایی انواع پاک کن
 • تخته طراحی ( تخته شاسی )
 • ملزومات طراحی ( محوکن ،سمباده )
 • کالبدشناسی اندام انسان و رابطه آن با هنر طراحی طراحی لباس
 • مشخصات اندام استاندارد انسان و نسبت های طولی و عرضی آن
 • اندام ایده آل با اندام استاندارد انسان
 • نحوه محاسبه نسبت های طولی و عرضی سر
 • نحوه محاسبه تناسبات طولی یک اندام ایده آل مانکن ( خطوط زیر چانه ،سینه ،کمر ،باسن ، دست ، بند ران ،زانو ،نیمه ساق ، پایه پا )
 • طراحی اندام اسکلتی انسان با استفاده خط و نقطه در محل اتصال اسکلت و مفاصل
 • طراحی حرکات چرخشی و کمان حرکتی اندام در قسمت های قوقانی و تحتانی بدن
 • طراحی اندام ایده آل مانکن زن در سه مرحله
 • طراحی خطوط محیطی قسمت های مختلف اندام و تبدیل آن به فرم های حجمی
 • طراحی فرم های اساسی پا در حالات و حرکات مختلف
 • طراحی فرم های مختلف کفش به همراه پا
 • طراحی سر و گردن
 • طراحی اجزا چهره ،چشم ،ابرو ، بینی ،لب ، و گوش
 • طراحی مدلهای مختلف موی زنان و محل رستنگاه مو
 • تعیین کردن محدوده های سایه ،نیم سایه و روشن برای طراحی اندام مانکن
 • سایه زدن قسمت های مختلف اندام پس از طراحی آناتومی
 • مشخصات و ویژگی های خط افق در طراحی لباس
 • مشخصات و ویژگیهای خط ایستایی در طراحی لباس با توجه به خطوط مركزی جلو و پشت اندام
 • مشخصات و ویژگی های خطوط افقی و عمودی بر روی اندام در حاالت دید: تمام رخ، سه رخ و نیم رخ
 • مشخصات و ویژگیهای دگمه خور یك ردیف و دو ردیف در خط مركزی جلو
 • مشخصات انواع دامن بر اساس طول دامن بسیار كوتاه مینی ژوب  ، بالی زانو، روی زانو، میدی، شانل، ماكسی
 • مشخصات و ویژگی انواع پیلی دوقلو، یك طرفه، پلیسۀ اریب و راسته، چینها و دراپه ها روی دامن
 • مشخصات انواع شلوار بر اساس طول قد خیلی كوتاه، پسرانه، جامائیكا، برمودا، روی زانو، گلف، وسط ساق، بالتر از مچ، با بلندی كامل
 • مشخصات و ویژگی انواع شلوار شامل شلوارهای: راسته، دمپا گشاد كلوش  ، خمرهای، چیندار، پیلیدار، جیبدار، دراپه
 • مشخصات و ویژگی انواع یقه شامل یقههای سادۀ خطی هفت، چهارگوش، گرد و قایقی  ، یقههای ایستاده  چینی، فرنجی، و سرداری  ، یقه های برگرداندار گرد پایه دار و بدون پایه  ب ب، خرگوشی و شمیزیه   ، یقه های برگردان هفت پایهدار و بدون پایه  آرشال، شال، انگلیسی وا آمریكایی   
 • مشخصات و ویژگی انواع آستین آستینهای جدا: ساده، راستۀ تنگ، كلوش، انواع چیندار  ، آستینهای سرخود: كیمونو، رگالن، افتادۀ كوتاه   
 • مشخصات و ویژگی انواع مچ آستین شمیزیه، پاكتی، كشی، پیلیدار، لیفهای، چیندار
 • مشخصات و ویژگی انواع سربند
 • مشخصات و ویژگی انواع لباس منزل
 • -مشخصات و ویژگی انواع لباس عصر
 • مشخصات و ویژگی انواع لباس زمستانی
 • نحوۀ تقسیم بندی چرخۀ رنگ رنگهای اولیه اصلی   ، رنگهای ثانویه فرعی ، رنگهای ثالثه میانی  ، مشخصات و و یژگی آنها
 • مشخصات و ویژگی رنگهای بیفام و فامدار
 • مشخصات و  ویژگیهای ارزش رنگ والور و شدت رنگ كروما 
 • – انواع تضادهای رنگی و ویژگی آنها شامل تضادهای: ته رنگ، رنگهای مكمل، رنگهای سرد و گرم، تیره و روشن رنگها، اشباع رنگ كیفیت رنگ ، وسعت رنگ كمییت رنگ     
 • مشخصات و و یژگیهای رنگهای مجاور یا هم خانواده
 • مشخصات و ویژگیهای توازن رنگها
 • مشخصات و ویژگیهای شكل و رنگ و رابطۀ بین آنها فرم و رنگ 
 • مشخصات و و یژگی رابطۀ ب ین رنگها در طراحی لباس
 • انواع روش استفاده از رنگ برای افراد در طراحی لباس تكرار رنگ، تشابه رنگ، تضاد رنگ  ، مشخصات و ویژگی آنها
 • حوزۀ دسته بندی ساختار بیانی رنگ بر اساس گروه سنی و جنسیت فرد و نوع اندام، بر اساس موقعیتها ی شغلی و نوع فعالیت اجتماعی و شخصیت 
 • مشخصات و و یژگیها ی گروههای مختلف مردم از منظر رنگ مو و چهره شامل مردم: گروه گرم با موی قرمز رنگ، گروه گرم بامی قهوه ای تیره، گروه سرد، سفید و بور، گروه سرد با موی مشكی پر کلاغی ، گروه متوسط 
 • انواع مدادهای طراحی لباس مداد سیاه  H ، B ،  HB با شماره های مختلف ، انواع مداد رنگی پلی كروم، معمولی و مداد رنگی    ، پودر مداد سیاه و مداد رنگی  ، مشخصات و ویژگی آنها
 • انواع پاستل معمولی، گچی، مداد پاستلی با روكش چوبی شب یه مداد رنگی  ، مشخصات و ویژگی آنها
 • نواع ماژیك، رواننویس و خودكار مشخصات و و یژگی آنها 
 • انواع آبرنگ مایع، خمیری تیوب  ، جامد قرص  ، مشخصات و ویژگی آنها
 • نواع اكرول یك شیشه ای، لولها ی تیوب  ، مشخصات و ویژگی آنها
 • انواع گواش شیشه ای، لوله ای تیوب  ، مشخصات و ویژگی آنها
 • انواع پاك كن نرم، زبر، خمیری، گوشتی، مدادی معمولی  ، مشخصات و ویژگی آنها
 • انواع قلم مو آبرنگ تخت و گرد با شمارههای مختلف  ، مشخصات و ویژگی آنها
 • ساخت رنگهای اولیه اصلی  ، ثانویه فرعی  و ثالثه میانی  در چرخۀ رنگ
 • شناخت ارزش رنگ والورو كاربرد آن روی طرح لباس با سه درجۀ روشنی: روشن فام Tint ، نیمه روشن dull  و تیرۀ فام Shade
 • و…
 • مشخصات و ويژگي انواع جنس پارچه شامل پارچه هايي: با سطح خشن و زبر توئيد پشمي، كلوكه، پوست، پارچه هايي بافت زياد حرير، ريون، ژرسه، پارچه هاي گيپور و دانتل، پارچه هايي با سطح براق ساتن، چرم
 • مشخصات و ويژگي انواع پارچه با طرح راه راه شامل پارچه هاي: راه راه عمودي، افقي و مايل
 • مشخصات و ويژگي انواع نقوش پارچه شامل پارچه هاي: گلدار، خالدار، چهارخانه
 • نقش نور و سايه در طراحي لباس مشخصات و ويژگي آنها
 • انواع سطوح سايه روشن روشن، نيم سايه و سايه روي طرح لباس، مشخصات و ويژگي آنها
 • محدوده هاي سايه و روشن روي طرح لباس مشخصات و ويژگي آنها
 •  
 • نحوۀ تقسیم بندی اندام استاندارد انسان مشخصات و ویژگی آنها
 • نحوۀ تقسیم بندی انواع اندازۀ استاندارد قدهای اندام زنان شامل قدهای: كوتاه، متوسط، بلند ، مشخصات و ویژگی آنها
 • انواع عیوب اندام زنان در قسمت فوقانی و تحتانی بدن ، مشخصات و ویژگی آنها
 • انواع علائم قراردادی فرم اندام زنان علائم قراردادی در ژورنال ، مشخصات و ویژگی آنها
 • نحوۀ تقسیم بندی انواع اندام زنان در سنین مختلف نوجوان، جوان، دخترانه، زنانه ، مشخصات و ویژگی آنها
 • نحوۀ تقسیم بندی انواع فرم چهره شامل چهره های: بی بی، مستطیل، گالبی، قلب، مربع، گرد ، فرمهای مختلف صورت افراد
 • انواع خطوط در طراحی لباس شامل خطوط: مستقیم عمودی، افقی، مایل، شكسته، منحنی ، مشخصات و ویژگی روانی آنها
 • خطای باصرۀ خطوط و تأثیر آن در طراحی لباس مشخصات و ویژگی آنها
 • انواع تعادل و تأثیر آن در طراحی لباس تعادل رسمی  متقارن  ، تعادل غیر رسمی  غیر متقارن   ، مشخصات و ویژگیهای آنها
 • انواع نقاط تأكید  خطوط نافذ در طراحی لباس تأكید روی چهره، كمر، پاها
 • انواع شكل لباس شامل: دایره، مربع و مثلث  مشخصات و ویژگی آنها
 • نحوۀ تقسیم بندی طرح لباس با توجه به نسبتهای طلایی در لباس
 • تأثیر انواع طرح های پارچه در طراحی لباس شامل پارچههای راهراه  عمودی، افقی  ، گلدار، خالدار، چهارخانه
 • تأثیر اناواع بارش ه در طراحای لباس شامل بارشی: عمودی، افقی، مایل، منحنی، شكسته
 • تأثیر انواع جنس پارچه در طراحی لباس شامل پارچه های: چسبان، آهاردار، وخیم و ناصاف
 • تأثیر بصری ملزومات و تزئینات لباس گردنبند، گوشواره، ساعت و دست بند، كمربند
پرسش و پاسخ های متداول در حرفه طراحی لباس زنانه 

با سلام
دوره آموزشی در طی 8 ماه هر هفته یک جلسه هر جلسه سه ساعت

 • با سلام

  بله ، پس از گذراندن دوره ی آموزشی مدرک آموزشگاه که مورد تایید سازمان فنی حرفه ای نیز هست برای شما صادر می گردد.

با سلام

مدرک آموزشگاه در داخل کشور دارای اعتبار می باشد ولی چنانچه قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید و مدرک بین المللی نیاز دارید ، آموزشگاه شما را برای گرفتن مدرک مورد نیاز به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می کند.

گواهینامه فنی و حرفه ای

گواهینامه فنی و حرفه ای

با سلام

بله آموزشگاه دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای می باشد و شما می توانید در سایت فنی حرفه ای استعلام آموزشگاه پیشکسوتان را دریافت کنید

 • با سلام

  برای دوستان شهرستانی دوره های خصوصی بهتر می باشد زیرا مدت زمان و ساعت برگزاری کلاس با کاراموزان عزیز هماهنگ می شود و فشرده تر هستند.

 • با سلام

  خود آموزشگاه خوابگاه مستقل ندارد ولی با چند خوابگاه همکاری می کند و کاراموزان را با قیمت مناسب به خوابگاه های مربوطه معرفی می کند.

 • با سلام

  بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط مترو  تجریش ، و استفاده از تاکسی یا اتوبوس به سمت میدان قدس و میدان تجریش

  کلیک کنید برای مسیریابی 

با سلام

بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.

 
مطالب مرتبط
  Call Now Button24ساعته پاسخگو شما هستیم